Ochrana osobních údajů

Milí návštěvníci,

s osobními daty, která získávám v průběhu spolupráce s klienty, zejména ze zákonných důvodů pro účely vystavení faktury (jméno a příjmení, adresa, IČO), nakládám v souladu s nařízeními EU 2016/679 o ochraně osobních údajů. Data neposkytuji třetím osobám, k datům nemají přístup neoprávněné osoby. Údaje uchovávám na dobu nezbytně nutnou.

Web nepoužívá cookies. Pro sledování statistik návštěvnosti je web napojen na Google Analytics. Pro zpracování účetních dokladů využívám systém iDoklad.

E-mailové kontakty za účelem zasílání nových článků z blogu sbírám na základě dobrovolného souhlasu, používám systém Mailchimp s funkcí dvojitého souhlasu double opt-in. Z e-mailového seznamu se můžete kdykoli odhlásit, a to v patičce každého e-mailu, nebo mi napište zprávu na kontakt@evavanova.cz. V případě pochybností o nakládání s vašimi osobními údaji prosím kontaktujte příslušný ÚOOÚ.